Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Kielcach - DODO - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Kielcach

DANE OSOBOWE przetwarzane w trybie „Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zaliczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)” w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zaliczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:  

 

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Kielcach:

- adres: ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce.


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach sprawuje inspektor ochrony danych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach:

- Pani Monika Bartocha,

- adres: ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce,

- e-mail: iod.kmp@ki.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych:

W Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach dane osobowe w trybie „ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zaliczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125” przetwarza się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w celu:

- zapobiegania przestępczości,

- prowadzenia postępowań przygotowawczych,

- wykrywania lub ścigania czynów zabronionych, lub wykonywania kar,

- ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

 

4. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę przysługuje:

-    prawo dostępu do własnych danych osobowych,

-    prawo do sprostowania danych ich dotyczących,

-    uzupełnienia własnych danych,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych w sytuacjach przewidzianych prawem,

-  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „ustawydnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zaliczaniem przestępczości” oraz przepisów wdrażających.

 

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2019
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Piotrowicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry