Informacja o składnikach majątkowych

Zużyte składniki majątku ruchomego

Komenda Miejska Policji w Kielcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu zagospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 6 kwietnia 2017 r. poz. 729) posiada do zagospodarowania na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu, zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego, których wartość nie przekracza 1200 zł. Informacja jest dostępna w załącznikach.

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 08.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry