Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 
 
Komendant Miejski Policji w Kielcach
podinspektor Piotr Zalewski
 
tel. sekret. 041 349 3010