Kontakt dla osób niesłyszących - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt dla osób niesłyszących

KONTAKT DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

KONTAKT Z URZEDEM

Komenda Miejska Policji w Kielcach

os. Na Stoku 63B

25 - 437 Kielce

 

Numer telefonu (wiadomości SMS): 503 – 300 - 044

Numer faksu: 41 349 – 23 - 15

Adres poczty elektronicznej (e-mail): dyżurny.kwpkielce@ki.policja.gov.pl

 

Wysyłając SMS, wiadomość e-mail lub faks proszę podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
  3. Sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (e-mail, numer faksu, numer telefonu).
  4. Rodzaj sprawy lub nazwę wydziału/ komisariatu, do którego zgłasza się sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą).
  5. Propozycja terminu spotkania (jeżeli jest konieczne) – co najmniej 3 dni robocze przed spotkaniem.

Sposób komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Metryczka

Data publikacji 14.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski
do góry