Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.


1. Komendant Komisariatu Policji I w Kielcach - nadkom. Dariusz Kuroś

2. Komendant Komisariatu Policji II w Kielcach - mł. insp. Krzysztof Obarski

3. Komendant Komisariatu Policji III w Kielcach - podinsp. Artur Pisarek

4. Komendant Komisariatu Policji IV w Kielcach - mł. insp. Zbigniew Brzoza

5. Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie - nadkom. Zbigniew Skrzypczyk

6. Komendant Komisariatu Policji w Chęcinach - kom. Łukasz Sarna

7. Komendant Komisariatu Policji w Morawicy - asp. szt. Arkadiusz Nowak

8. Komendant Komisariatu Policji w Daleszycach - kom. Mariusz Krzysiek

9. Komendant Komisariatu Policji w Rakowie - asp.szt. Witold Fijas

10. Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie - nadkom. Jarosław Płowiec

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2008
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pietrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij imię i nazwisko redaktora Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry