Policyjny Telefon Zaufania - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Policyjny Telefon Zaufania

Policyjny Telefon Zaufania

      W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach funkcjonuje specjalny telefon przeznaczony do kontaktu obywateli z Policją „Policyjny Telefon Zaufania”, zwany dalej PTZ”, który służy do przyjmowania informacji dotyczących:

  1. przestępstw oraz ich sprawców, gdy rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia  w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego,
  2. osób poszukiwanych,
  3. braku reakcji Policji na zgłoszenie (zawiadomienie) o przestępstwie (wykroczeniu) lub na informację o ich sprawcach,
  4. działań lub powiązań przestępczych policjantów,
  5. niewłaściwego wykonywania czynności służbowych przez policjantów (w przypadku gdy rozmówca nie chce wykorzystać procedury skargowej lub odwoławczej do przełożonych, prokuratury, sądu, itp. i zasadne jest uwzględnienie jego prośby o anonimowość),

 

„PTZ” funkcjonuje codziennie i całodobowo, pod nr 0 800 559 975.

"PTZ” obsługiwany jest przez osoby, zwane dalej „dyżurującymi”.

W dni robocze w godzinach 730 – 1530 dyżurującymi są funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Kielcach. W dni robocze w godzinach 1531 – 729 oraz w dni wolne od pracy (tym w dni świąteczne), dyżurującymi są funkcjonariusze Sztabu Policji KWP w Kielcach, pełniący służbę na stanowisku dyżurnego i zastępcy dyżurnego KWP.

Dyżurujący  zobowiązani  są  do przyjmowania  i dokumentowania informacji przekazywanych zarówno przez osoby podające swoje dane personalne, jak i osoby anonimowe.

Rozmowy prowadzone przez „PTZ” są rejestrowane techniką komputerową w Wydziale Łączności i Informatyki KWP oraz dokumentowane pisemnie przez dyżurujących.

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2016
Data modyfikacji : 08.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry