Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

 

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Informacje dotyczące terminów i limitów przyjęć do służby w Policji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz jednostek organizacyjnych Policji.

 

Komórką prowadzącą postepowanie ws. naboru jest Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12.
Kontakt tel. 041 349 1656 lub 041 349 1651.
 
Bliższe informacje nt. naboru do służby w Policji oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach w zakładce "Praca" link "Służba w Policji" 
 
Bezpośredni link do strony:
 
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/praca/sluzba-w-policji 

Metryczka

Data publikacji : 14.11.2008
Data modyfikacji : 03.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pietrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij imię i nazwisko redaktora Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry