Skargi - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi

Komendant Miejski Policji w Kielcach lub jego Zastępcy
 
przyjmują interesantów pod adresem - ul. Wesoła 43, Kielce
 
w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00
 
 
 
Policjanci Wydziału Ogólnego
 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 
przyjmują interesantówpod adresem - ul. Wesoła 43, Kielce
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
 
 
 
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 
przyjmuje interwencje (osobiście, pisemnie, telefonicznie)
całodobowo
Interwencje osobiste pod adresem - ul. Wesoła 43, Kielce
 
 
 
 
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  
 
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
ART. 225 par. 1 KPA
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku
jeżeli działał w granicach dozwolonych.
 
Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działąnia osoby składającej skargę lub wniosek.
"W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"
(J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)
 
Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO
 

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Piotrowicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry