Struktura - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 
Komenda Miejska Policji w Kielcach
os. Na Stoku 63 B
25-437 Kielce
 

pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach w zastępstwie
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach: 
młodszy inspektor Piotr Kania
tel. sekret. 041 349 3020
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach:
komisarz Szymon Kukulski
tel. sekret. 041 349 3020
 

Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Prezydialnego:
aspirant sztabowy Tadeusz Król
tel. sekret. 041 349 3870

Wydział Kontroli i OIN KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Kontroli i OIN:
podinsp. Jarosław Lisowski
tel. sekret. 041 349 3050
 

Wydział Prewencji KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Prewencji:
podinsp. Aneta Litwin
tel. sekret. 041 349 3330

Wydział Kryminalny KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego:
kom. Grzegorz Chuchmała
tel. sekret. 041 349 3400
 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu:
podinsp. Artur Długosz
tel. sekret. 041 349 3450
 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą:
komisarz Tomasz Żołądek
tel. sekret. 041 349 3480
 

Wydział Ruchu Drogowego KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:
komisarz Tomasz Janik
tel. sekret. 041 349 3700
 

Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym:
podkomisarz Michał Lipiec
tel. sekret. 041 349 3720
 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową:
aspirant sztabowy Grzegorz Libuda
tel. sekret. 041 349 3081

Wydział do spraw Przestępczości Nieletnich KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do spraw Przestępczości Nieletnich:
podkomisarz Mariusz Matysiewicz
tel. sekret. 041 349 3061
 

 Wydział Sztab Policji KMP Kielce

Naczelnik Wydziału Sztab Policji:
podkomisarz Olgierd Oleksiak
tel. sekret. 041 349 3300

Wydział Wspomagający KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Wspomagającego:
Łukasz Chmielewski
tel. sekret. 041 349 3801
 

Komisariat Policji I w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji I:
komisarz Dariusz Kuroś
tel. sekret. 041 349 3100
 

Komisariat Policji II w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji II:
młodszy inspektor Zbigniew Brzoza
tel. sekret. 041 349 3150
 

Komisariat Policji III w Kielcach
 
Komendant Komisariatu III Policji:
podinspektor Dariusz Furtak
tel. sekret. 041 349 3200
 

Komisariat Policji IV w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji IV:
nadkomisarz Artur Pisarek
tel. sekret. 041 349 3250
 

Komisariat Policji w  Bodzentynie:
 
Komendant Komisariatu  Policji w Bodzentynie:
komisarz Zbigniew Skrzypczyk
tel. sekret. 041 349 36 82
 

Komisariat Policji w Chęcinach
 
Komendant Komisariatu  Policji w Chęcinach:
podkomisarz Łukasz Sarna
tel. sekret. 041 349 36 83
 

Komisariat Policji w Morawicy
 
Komendant Komisariatu  Policji w Morawicy:
podkomisarz Sławomir Miśkiewicz
tel. sekret. 041 349 36 92
 

Komisariat  Policji w Daleszycach
 
Komendant Komisariatu  Policji w Daleszycach:
podkomisarz Mariusz Krzysiek
tel. sekret. 041 349 36 85
 

Komisariat  Policji w Rakowie
 
Komendant Komisariatu  Policji w Rakowie:
aspirant sztabowy Sławomir Gierek
tel. sekret. 041 349 36 95
 

Komisariat  Policji w Strawczynie
 
Komendant Komisariatu  Policji w Strawczynie:
komisarz Jarosław Płowiec
tel. sekret. 041 349 36 97
 

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2008
Data modyfikacji : 06.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pietrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor KMP Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piotrowicz
do góry