Struktura - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 
Komenda Miejska Policji w Kielcach
ul. Wesoła 43
25-363 Kielce
 

Komendant Miejski Policji w Kielcach :
inspektor Tomasz Śliwiński
tel.sekret. 47 801 3010

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach:

podinspektor Jacek Grudzień
tel.sekret. 47 801 3020
 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach:
nadkomisarz Dariusz Kuroś
tel. sekret. 47 801 3020
 

Wydział Ogólny KMP Kielce

Naczelnik Wydziału Ogólnego:
podinspektor Jarosław Lisowski
tel. sekret. 47 801 3870
 

Wydział Prewencji KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Prewencji:
podkomisarz Łukasz Pabian
tel. sekret. 47 801 3330

Wydział Kryminalny KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego:
nadkomisarz Grzegorz Chuchmała
tel. sekret. 47 802 3400
 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu:
komisarz Rafał Radomski
tel. sekret. 47 802 3450
 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą:
nadkomisarz Robert Znojek
tel. sekret. 47 802 3480
 

Wydział Ruchu Drogowego KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:
komisarz Przemysław Wójcik
tel. sekret. 47 802 3700
 

Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym:
komisarz Adam Dziedzic
tel. sekret. 47 802 3720
 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową:
podkomisarz Grzegorz Libuda
tel. sekret. 47 802 3081

Wydział do spraw Przestępczości Nieletnich KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału do spraw Przestępczości Nieletnich:
komisarz Mariusz Matysiewicz
tel. sekret. 47 802 3061
 

 Wydział Sztab Policji KMP Kielce

Naczelnik Wydziału Sztab Policji:
podkomisarz Paweł Kundera
tel. sekret. 47 801 3300

Wydział Wspomagający KMP Kielce
 
Naczelnik Wydziału Wspomagającego:
Łukasz Chmielewski
tel. sekret. 47 801 3801
 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor Zespołu ds. BHP
mgr Irena Wójcik
tel. 47 801 3056
 

Komisariat Policji I w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji I:
podinspektor dr Artur Pisarek
tel. sekret. 47 801 3100
 

Komisariat Policji II w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji II:
podinspektor Wojciech Olejniczak
tel. sekret. 47 801 3150
 

Komisariat Policji III w Kielcach
 
Komendant Komisariatu III Policji:
młodszy inspektor Zbigniew Brzoza
tel. sekret. 47 801 3200
 

Komisariat Policji IV w Kielcach
 
Komendant Komisariatu Policji IV:
młodszy inspektor Krzysztof Obarski
tel. sekret. 47 801 3250
 

Komisariat Policji w  Bodzentynie:
 
Komendant Komisariatu  Policji w Bodzentynie:
podinspektor Zbigniew Skrzypczyk
tel. sekret. 47 802 36 82
 

Komisariat Policji w Chęcinach
 
Komendant Komisariatu  Policji w Chęcinach:
komisarz Łukasz Sarna
tel. sekret. 47 802 36 83
 
Posterunek Policji w Nowinach
Komisariatu Policji w Chęcinach
 
Kierownik Posterunku Policji w Nowinach
starszy aspirant Paweł Góźdź,
telefon: 47 802 36 96
 

Komisariat Policji w Morawicy
 
Komendant Komisariatu  Policji w Morawicy:
aspirant sztabowy Arkadiusz Nowak
tel. sekret. 47 802 36 92
 
Posterunek Policji w Chmielniku
Komisariatu Policji w Morawicy
 
Kierownik Posterunku Policji w Chmielniku
aspirant sztabowy Mariusz Włodarczyk
telefon: 47 802 36 84
 

Komisariat  Policji w Daleszycach
 
Komendant Komisariatu  Policji w Daleszycach:
komisarz Mariusz Krzysiek
tel. sekret. 47 802 36 85
 
Posterunek Policji w Bielinach
Komisariatu Policji w Daleszycach
 
Kierownik Posterunku Policji w Bielinach
starszy aspirant Rafał Roszczypała,
telefon: 041 262 92 65
 

Komisariat  Policji w Rakowie
 
Komendant Komisariatu  Policji w Rakowie:
aspirant sztabowy Witold Fijas
tel. sekret. 47 802 36 95
 

Komisariat  Policji w Strawczynie
 
Komendant Komisariatu  Policji w Strawczynie:
nadkomisarz Jarosław Płowiec
tel. sekret. 47 802 36 97
 

Metryczka

Data publikacji : 01.05.2017
Data modyfikacji : 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pietrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor KMP Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry